So many reasons to scream… nhưng thật ra là đang ngáp #2

2012
Mixed media on canvas
130 x 135 cm